Është zhvilluar ditën e sotme në sallën e mbledhjeve pranë Bashkisë Patos mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite:

1-Miratimi i grafikut për datat e zhvillimit të zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave në Bashkinë dhe njësitë Administrative Patos.

2-Miratimi i raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e dytë 2019.

3- Marrja e vendimit për mos dhënien e vendimit për antare këshilli të znj.Juela Bregu e cila ka kërkuar dorëheqje të parevokueshme.

4-Të ndryshme.

Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Ju inkurajojmë të merrni pjesë!

AlbaniaUSA