Zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak datë 15.08.2019!

Miratohen pikat e rendit të ditës:

1-Miratimi i projekt-vendimit, propozim për dhënien e ndihmave ekonomike për muajin gusht 2019.

2-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për muajin korrik 2019.

3-Miratimi i projektvendimit për paaftësinë ekonomike për muajn gusht 2019.

4-Zgjedhja e komisioneve të përherëshme të këshillit.

5-Miratimi i projektvendimit për financimin e rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit Patos.

AlbaniaUSA