Është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak, ku u shqyrtuan dhe miratuan pikat si më poshtë:

1-Dhënia e mandatit të këshilltarit znj.Denisa Lavdosh Pëllumbaj.

2-Miratimi i progaramit të këshillit për dëgjesat publike për periudhën 2021-2023

3-Miratimi i tavaneve përfundimtare të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe miratimi i buxhetit të Këshillit Bashkiak.

4-Miratimi i ndihmave ekonomike në masën 6% për periudhën 1-30 qershor 2020.

5-Miratimi i pr/vendimit për mbylljen e njësisë shpenzuese të ndërmarjes së gjelbërimit.

6-Miratimi i pr/vendimit për disa ndryshime në vendimin nr.83 dt.13.12.2019, Për miratimin e numurit të punonjësve dhe nivelit të pagave të bashkisë ,institucioneve në vartësi dhe njësive administrative për vitin 2020.

7- Miratimi i pr/vendimit për përjashtimin nga taksat vendore për tokën bujqësore për shkak përmbytje në njësinë administrative Zharrëz.

#BashkiaPatos
#KëshilliBashkiak

AlbaniaUSA