Konsultimi elektronik i Projekt Buxhetit Afatmësem 2021-2023

Bashkia Patos ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë në 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje.

Ju lutem dergoni komente dhe sugjerime ne adresen: info@bashkiapatos.gov.al , deri ne daten 31.10.2020 .

(Kliko këtu)

AlbaniaUSA