Raporti i monitorimit të Transparencës dhe Mbatjtes së Premtimeve nga ana e qendrës Faktoje, ku përfshihet dhe Bashkia Patos

(Kliko këtu)

AlbaniaUSA