1. Mbledhje  e dates 27.01.2022

2. Dëgjesë Publike 17.02.2022 (Foto GALERI)

3. Mbledhje Këshilli datë 28.02.2022

4. Mbledhje Keshilli date 25.02.2022

5. Mbledhje Keshilli date 23.03.2022  (Foto Galeri)

6. Dëgjesë publike datë 14.04.2022  (Foto Galeri)

7. Dëgjesë publike datë 19.04.2022  (Foto Galeri)

8. Mbledhje Keshilli date 27.04.2022   (Foto Galeri)

9. Konsultim Publik datë 21.04.2022   (Foto Galeri)

10.Konsultim publik date 17.05.2022   (Foto Galeri)

11.Konsultim Publik date 18.05.2022   (Foto Galeri)

12.Konsultim Publik date 20.05.2022   (Foto Galeri)

13.Mbledhje Keshilli date 26.05.2022  (Foto Galeri)

14.Mbledhje Keshilli date 20.06.2022  (Foto Galeri)

AlbaniaUSA