Në kuadër të Thirrjes së parë publike për OShC-të në partneritet me projektin ReLOaD2 në Shqipëri, ju informojmë se Bashkia Patos organizon sesione mentorimi sipas agjendës dhe detajeve në vijim:

kliko ketu

AlbaniaUSA