Demokracia Ndërkulturore në Veprim-Eventi i fazës së dytë lokale-VALID

Në kuadër të projektit VALID-Qytetet Evropiane vendosin vlera të përbashkëta të Solidaritetit dhe Dialogut Ndërkulturor, ku Bashkia Patos sëbashku me 11 partner nga vendet e Ballkanit dhe Bashkimit Evropian janë duke zbatuar në vendet e tyre. Me 25 të rinj të qytetit u diskutua kryesisht mbi përfshirjen sociale në proceset vendimmarrëse. Ekipi i VALID ndau me pjesëmarrësit politikat që Bashkia Patos ka ndjekur për përfshirjen, fuqizimin dhe rrjetizimin e të rinjve si dhe ka evidentuar rekomandimet e lëna nga Eventi i Fazës së Parë Lokale. Nxitja e të rinjve për të qenë pjesë aktive e proceseve vendimmarrëse mbetet një nga çështjet kryesore që do të mbulojnë strukturat që do të punojnë direkt me të rinjtë.

Foto (Kliko Ketu)

AlbaniaUSA