Lajme nga Patosi

Qendra “Konsumatori Shqiptar” fuqizon të rinjtë e Bashkisë Patos!

Qendra “Konsumatori Shqiptar” fuqizon të rinjtë e Bashkisë Patos! Qendra “Konsumatori Shqiptar” ka zbatuar me sukses  në Patos projektin “4 our communities” (Për komunitetin tonë), me mbështetjen e programit Zhvillimi dhe Bashkëpunimi i Përshpejtuar i Shoqërise Civile të financuar nga USAID Albania. 25 të rinj të moshës 15 – 18 vjeç u bënë bashkë  për të gjeneruar […]

Mbledhja e Këshillit Bashkiak,27.09.2019.

Është zhvilluar ditën e sotme në sallën e mbledhjeve pranë Bashkisë Patos mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rënd dite: 1-Miratimi i grafikut për datat e zhvillimit të zgjedhjeve për kryesitë dhe kryetarët e fshatrave në Bashkinë dhe njësitë Administrative Patos. 2-Miratimi i raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e dytë 2019. […]

“Projekt Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2020-2022”

Është zhvilluar në Njësinë Administrative Patos, dëgjesa publike me banorët e qytetit dhe grupet e interesit mbi “Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”. Gjatë kësaj dëgjese u dhanë informacione dhe u dëgjua zëri i qytetarëve mbi rishikimin e kërkesave buxhetore për hartimin e “Projekt Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2020-2022”.

“Projekt Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2020-2022”

Është zhvilluar në Njësinë Administrative Ruzhdie, dëgjesa publike me banorët e zonës dhe grupet e interesit mbi “Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”. Gjatë kësaj dëgjese u dhanë informacione dhe u dëgjua zëri i qytetarëve mbi rishikimin e kërkesave buxhetore për hartimin e “Projekt Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2020-2022”.

Dëgjes publike për programin buxhetor afatmesëm 2020-2022 Shtator 2019.

Është zhvilluar në Njësinë Administrative Zharrëz, dëgjesa publike me banorët e zonës dhe grupet e interesit mbi “Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”. Gjatë kësaj dëgjese u dhanë informacione dhe u dëgjua zëri i qytetarëve mbi rishikimin e kërkesave buxhetore për hartimin e “Projekt Programit Buxhetor Afatmesëm për vitet 2020-2022”.

Lexo te gjitha Postet

AlbaniaUSA